HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 99 of 150)

Languages: Swedish
Pages:150
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 99 of 150
Kontrollpanelens hjälpsystem
Modellerna Skrivaren HP LaserJet Pro 400 M401dn och Skrivaren HP LaserJet Pro 400 M401dw har
inbyggda hjälpsystem som förklarar hur de olika skärmarna används. Du öppnar hjälpsystemet genom
att trycka på knappen Hjälp
i skärmens övre högra hörn.
På en del skärmar öppnas en global meny när du trycker på knappen Hjälp. Du kan använda menyn
för att söka efter ämnen. Du kan bläddra igenom menystrukturen genom att trycka på knapparna på
menyn.
Vissa hjälpskärmar har animationer som vägleder dig genom åtgärder, t.ex. rensa papperstrassel.
För skärmar som innehåller inställningar för enskilda utskrifter, öppnas ett avsnitt som förklarar de olika
alternativen på skärmen.
Om ett fel- eller varningsmeddelande visas trycker du på knappen Hjälp
för att visa en beskrivning av
problemet. Meddelandet innehåller också instruktioner för hur du löser problemet.
SVWW
Kontrollpanelens hjälpsystem
87
Sample