HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 98 of 150)

Languages: Swedish
Pages:150
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 98 of 150
Återställa till standardinställningar
Om du återställer fabriksinställningarna återställs alla produkt- och nätverksinställningar till standard.
Sidantal, fackstorlek och språk återställs inte. Om du vill återställa produkten till fabriksinställningarna
gör du på följande sätt.
VIKTIGT:
Om du återställer de fabriksinställda standardinställningarna återställs alla inställningar till
de fabriksinställda standardinställningarna och eventuella sidor i minnet tas bort. Sedan startas enheten
automatiskt om.
Återställa standardinställningar (LCD-kontrollpanelen)
1.
Tryck på
OK
på kontrollpanelen för att öppna menyerna.
2.
Öppna följande menyer:
Service
Återställ standard
Enheten startas om automatiskt.
Återställa standardinställningar (pekkontrollpanelen)
1.
Tryck på Inställningar
på startskärmen på produktens kontrollpanel.
2.
Bläddra till och tryck på menyn
Service
.
3.
Bläddra till och tryck på knappen
Återställ standard
och tryck sedan på
OK
.
Enheten startas om automatiskt.
86
Kapitel 5
Lösa problem
SVWW
Sample