HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 97 of 150)

Languages: Swedish
Pages:150
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 97 of 150
Kontrollera att nätverksroutern, hubben eller switchen är påslagen och att den fungerar
korrekt.
Om datorn eller skrivaren är ansluten till ett trådlöst nätverk kan låg signalkvalitet eller
störningar fördröja utskriftsjobben.
4.
Om du använder ett personligt brandväggssystem på datorn kanske det blockerar
kommunikationen med skrivaren. Prova med att tillfälligt stänga av brandväggen och se om detta
är orsaken till problemet.
Steg 3: Se efter om det visas några felmeddelanden på
kontrollpanelen
Kontrollpanelen bör ange att produkten är redo. Åtgärda felet om ett felmeddelande visas.
Steg 4: Kontrollera papperet
1.
Kontrollera att det papper som du använder uppfyller kraven i specifikationerna.
2.
Kontrollera att papperet är rätt ilagt i inmatningsfacket.
Steg 5: Använda programvaran
1.
Kontrollera att programvaran för produkten är korrekt installerad.
2.
Kontrollera att du har installerat skrivardrivrutinen för enheten. Kontrollera i programmet att du
använder skrivardrivrutinen för enheten.
Steg 6: Testa utskriftsfunktionen
1.
Skriv ut en konfigurationssida.
2.
Om sidan inte skrivs ut kontrollerar du om inmatningsfacket innehåller utskriftsmaterial.
3.
Om papperstrassel uppstår tar du bort det.
Steg 7: Kontrollera tonerkassetten
Skriv ut en statussida för förbrukningsmaterial och se hur mycket som är kvar i tonerkassetten.
Steg 8: Försök skicka ett utskriftsjobb från en dator
1.
Försök skriva ut från en annan dator som har produktprogrammet installerat.
2.
Kontrollera att USB- eller nätverkskabeln är rätt ansluten. Omdirigera produkten till rätt port, eller
installera om programvaran och välj den typ av anslutning du använder.
3.
Om utskriftskvaliteten inte är bra kontrollerar du att utskriftsinställningarna är korrekta för det
material som du använder.
SVWW
Checklista för problemlösning
85
Sample