HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 96 of 150)

Languages: Swedish
Pages:150
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 96 of 150
Checklista för problemlösning
Försök att lösa problem med produkten genom att följa de här stegen.
Steg 1: Kontrollera att produkten är rätt konfigurerad
Steg 2: Kontrollera anslutningen (kabel eller trådlös)
Steg 3: Se efter om det visas några felmeddelanden på kontrollpanelen
Steg 4: Kontrollera papperet
Steg 5: Använda programvaran
Steg 6: Testa utskriftsfunktionen
Steg 7: Kontrollera tonerkassetten
Steg 8: Försök skicka ett utskriftsjobb från en dator
Steg 1: Kontrollera att produkten är rätt konfigurerad
1.
Tryck på strömbrytaren för att starta produkten eller inaktivera läget för automatisk avstängning.
2.
Kontrollera anslutningarna för nätkabeln.
3.
Se till att nätspänningen är rätt för produktens strömspecifikationer. (Kontrollera spänningskraven
på etiketten på skrivarens baksida.) Om du använder ett grenuttag och dess spänning inte
uppfyller kraven, kopplar du skrivaren direkt till ett vägguttag. Om den redan är kopplad till ett
vägguttag provar du ett annat uttag.
4.
Om ingen av dessa åtgärder återställer strömmen kontaktar du HP Kundtjänst.
Steg 2: Kontrollera anslutningen (kabel eller trådlös)
1.
Kontrollera kabelanslutningen mellan produkten och datorn. Kontrollera att kabeln sitter fast
ordentligt.
2.
Kontrollera att kabeln i sig inte är defekt genom att använda en annan kabel om det är möjligt.
3.
Om skrivaren är ansluten till ett nätverk kontrollerar du följande:
Kontrollera lampan bredvid nätverksanslutningen på skrivaren. Om nätverket är aktivt är
lampan grön.
Kontrollera att du använder en nätverkskabel och inte en telefonsladd till att ansluta till
nätverket.
84
Kapitel 5
Lösa problem
SVWW
Sample