HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 92 of 150)

Languages: Swedish
Pages:150
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 92 of 150
Uppdatera den inbyggda programvaran
HP kommer med uppdateringar av produktens fasta programvara med jämna mellanrum. Du kan läsa
in uppdateringarna av den fasta programvaran manuellt eller ställa in produkten så att de installeras
automatiskt.
Uppdatera den fasta programvaran manuellt (LCD-
kontrollpanelen)
1.
Tryck på
OK
på kontrollpanelen för att öppna menyerna.
2.
Öppna följande menyer:
Service
LaserJet Update
Leta efter uppdateringar nu
3.
Välj alternativet
Ja
och tryck sedan på
OK
. Då söker produkten själv efter uppdateringar av den
fasta programvaran. Om det finns en uppdatering påbörjas uppdateringsprocessen.
Uppdatera den fasta programvaran manuellt (pekkontrollpanelen)
1.
Tryck på Inställningar
på startskärmen på produktens kontrollpanel.
2.
Öppna följande menyer:
Service
LaserJet Update
Leta efter uppdateringar nu
3.
Tryck på knappen
Ja
så att produkten söker efter uppdateringar av den fasta programvaran. Om
det finns en uppdatering påbörjas uppdateringsprocessen.
Ange att produkten ska uppdatera den fasta programvaran
automatiskt (LCD-kontrollpanelen)
OBS!
Det här avsnittet gäller bara modellen Skrivaren HP LaserJet Pro 400 M401a.
1.
Tryck på
OK
på kontrollpanelen för att öppna menyerna.
2.
Öppna följande menyer:
Service
LaserJet Update
80
Kapitel 4
Hantering och underhåll
SVWW
Sample