HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 90 of 150)

Languages: Swedish
Pages:150
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 90 of 150
3.
Fatta tag i båda sidorna på tonerkassetten och
fördela tonerpulvret genom att försiktigt skaka
den.
VIKTIGT:
Rör inte vid luckan eller ytan på
valsen.
4.
Böj fliken på kassettens vänstra sida tills den
bryts loss. Dra i fliken tills all tejp avlägsnats
från kassetten. Lägg fliken och tejpen i
förpackningen så att den kan återvinnas.
5.
Rikta in tonerkassetten mot spåren inuti
produkten och tryck in kassetten tills den
fastnar. Stäng sedan luckan.
6.
Installationen är klar. Placera den gamla
tonerkassetten i den låda som den nya låg i.
Se den bifogade handledningen för
anvisningar om återvinning.
78
Kapitel 4
Hantering och underhåll
SVWW
Sample