HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 9 of 150)

Languages: Swedish
Pages:150
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 150
Gul kassett nästan helt slut
.........................................................................
92
Installera svart tonerkassett
........................................................................
92
Ladda fack <X> Tryck på [OK] för tillgängliga media
...................................
92
Ladda fack <X> <TYP> <STORLEK>
...........................................................
93
Ladda fack 1 <TYP>, <STORLEK>
..............................................................
93
Ladda fack 1 VANLIGT <STORLEK> Rengöringsläge
....................................
93
Lucka öppen
............................................................................................
93
Låg nivå på förbrukningsmaterial
...............................................................
93
Manuell duplex Ladda fack <X> Tryck på [OK]
............................................
94
Manuell matning <STORLEK>, <TYP> Tryck på [OK] för tillgängliga media
.....
94
Minne snart slut Tryck på [OK]
...................................................................
94
Ogiltig drivrutin Tryck på [OK]
...................................................................
94
Oväntad storlek i fack <X> Ladda <storlek> Tryck på [OK]
...........................
94
Rengöring
...............................................................................................
95
Svart patron snart slut
...............................................................................
95
Svart patron som inte stöds Tryck på [OK] för att fortsätta
.............................
95
Ta bort förpackningsmaterialet från tonerkassetten
.......................................
95
Trassel i <fack>
.......................................................................................
95
Trassel i fack <X> Åtgärda trassel och därefter: Tryck på [OK]
......................
96
Utskriftsfel Tryck på [OK]
...........................................................................
96
Utskriftsfel, tryck på OK. Om felet återkommer stänger du av produkten och
slår på den igen.
.....................................................................................
96
Äkta förbrukningsmaterial från HP har installerats
........................................
96
Papperet matas in på fel sätt eller trasslar sig
............................................................................
98
Skrivaren matar inte in papper
.................................................................................
98
Skrivaren matar in flera pappersark
..........................................................................
98
Förhindra papperstrassel
..........................................................................................
98
Åtgärda trassel
......................................................................................................................
99
Platser där papperstrassel kan förekomma
.................................................................
99
Åtgärda papperstrassel i fack 1
................................................................................
99
Åtgärda papperstrassel i fack 2
..............................................................................
101
Åtgärda papperstrassel i extrafack 3
.......................................................................
103
Åtgärda papperstrassel i utmatningsfacken
..............................................................
104
Rensa trassel i området kring duplexenheten
.............................................................
104
Rensa trassel i området kring fixeringsenheten
..........................................................
105
Förbättra utskriftskvaliteten
....................................................................................................
107
Kontrollera inställningen för papperstyp (Windows)
...................................................
107
Kontrollera inställningen för papperstyp (Mac OS X)
.................................................
107
Kontrollera tonerkassettstatusen
...............................................................................
108
Skriva ut statussidan för förbrukningsmaterial (LCD-kontrollpanelen)
..............
108
Skriva ut statussidan för förbrukningsmaterial (pekkontrollpanelen)
...............
108
SVWW
vii
Sample