HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 89 of 150)

Languages: Swedish
Pages:150
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 89 of 150
Utbytesinstruktioner
Byta ut tonerkassetten
När en tonerkassett når slutet av sin livslängd uppmanas du beställa en ny. Du kan fortsätta skriva ut
med den aktuella kassetten tills omfördelning av tonern inte längre ger acceptabel utskriftskvalitet.
1.
Öppna luckan till tonerkassetten och ta sedan
ut tonerkassetten.
2.
Ta ut den nya tonerkassetten ur förpackningen.
Placera den gamla tonerkassetten i påsen och
lämna den till återvinning.
SVWW
Utbytesinstruktioner
77
Sample