HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 88 of 150)

Languages: Swedish
Pages:150
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 88 of 150
Förvaring och återvinning av förbrukningsmaterial
Återvinna förbrukningsmaterial
Återvinn en äkta HP-tonerkassett genom att lägga den uttjänta tonerkassetten i förpackningen som den
nya kassetten levererades i. Använd den medföljande returetiketten för att skicka den använda
produkten till HP för återanvändning. Mer information finns i den återvinningsguide som medföljer alla
nya förbrukningsartiklar från HP.
Förvaring av tonerkassetter
Ta inte ut tonerkassetten ur förpackningen innan du tänker använda den.
VIKTIGT:
Undvik skador på tonerkassetten genom att inte utsätta den för ljus i mer än några minuter.
76
Kapitel 4
Hantering och underhåll
SVWW
Sample