HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 87 of 150)

Languages: Swedish
Pages:150
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 87 of 150
Aktivera eller inaktivera inställningarna för Snart slut
(pekkontrollpanelen)
Du kan när som helst aktivera eller inaktivera standardinställningarna och du behöver inte aktivera dem
igen när du installerar en ny tonerkassett.
1.
Tryck på Inställningar
på startskärmen på produktens kontrollpanel.
2.
Öppna följande menyer:
Systeminställn.
Inställningar för förbrukningsmaterial
Svart kassett
Inställningar för snart slut
3.
Välj ett av följande alternativ:
Välj alternativet
Fortsätt
om du vill att skrivaren ska meddela dig att tonerkassetten snart är
slut, men fortsätter att skriva ut.
Välj alternativet
Stopp
om du vill att skrivaren ska sluta skriva ut tills du har bytt ut
tonerkassetten.
Välj alternativet
Prompt
om du vill att skrivaren ska sluta skriva ut och uppmana dig att
ersätta tonerkassetten. Du kan bekräfta meddelandet och fortsätta skriva ut. Ett alternativ som
kan konfigureras av kunden är "Påminn mig vid 100 sidor, 200 sidor, 300 sidor, 400 sidor
eller aldrig”. Det här alternativet erbjuds som en hjälp för kunden och är inte en indikation
på att sidorna kommer att ha acceptabel utskriftskvalitet.
När HP-tonerkassetten har nått nivån
Snart slut
upphör HP:s skyddsgaranti för den tonerkassetten.
Utskriftsdefekter och defekter i kassetterna som orsakas av att en tonerkassett från HP använts vid
Fortsätt
i läget "nästan helt slut" kommer inte att betraktas som defekter i material eller tillverkning
under HP:s garanti för tonerkassetter.
SVWW
Skriva ut när en tonerkassett håller på att ta slut
75
Sample