HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 86 of 150)

Languages: Swedish
Pages:150
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 86 of 150
Skriva ut när en tonerkassett håller på att ta slut
Black Low
(Svart nästan slut): Produkten indikerar när nivån för en tonerkassett är låg. Tonerkassetters
faktiska livslängd varierar. Det kan vara bra att ha en ersättningskassett i reserv som kan installeras när
utskriftskvaliteten inte längre är acceptabel. Tonerkassetten behöver inte bytas ut direkt.
Black Very Low
(Svart nästan helt slut): Det visas ett meddelande när nivån i tonerkassetten är
mycket låg. Tonerkassetters faktiska livslängd varierar. Det kan vara bra att ha en ersättningskassett i
reserv som kan installeras när utskriftskvaliteten inte längre är acceptabel. Tonerkassetten behöver inte
bytas nu såvida utskriftskvaliteten inte längre är acceptabel.
När HP-tonerkassetten har nått nivån "nästan helt slut" upphör HP:s skyddsgaranti för den
tonerkassetten.
Du kan ändra hur produkten ska reagera när förbrukningsmaterialet når en mycket låg nivå. Du
behöver inte göra om dessa inställningar när du installerar en ny tonerkassett.
Aktivera eller inaktivera inställningarna för Snart slut (LCD-
kontrollpanelen)
Du kan aktivera eller inaktivera standardinställningen när du vill och du behöver inte aktivera den igen
när du installerar en ny tonerkassett.
1.
Tryck på
OK
på kontrollpanelen för att öppna menyerna.
2.
Öppna följande menyer:
Systeminställn.
Inställningar för förbrukningsmaterial
Svart kassett
Inställningar för snart slut
3.
Välj något av följande alternativ:
Välj alternativet
Fortsätt
om du vill att skrivaren ska meddela dig att tonerkassetten snart är
slut, men fortsätter att skriva ut.
Välj alternativet
Stopp
om du vill att skrivaren ska sluta skriva ut tills du har bytt ut
tonerkassetten.
Välj alternativet
Prompt
om du vill att skrivaren ska sluta skriva ut och uppmana dig att
ersätta tonerkassetten. Du kan bekräfta meddelandet och fortsätta skriva ut. Ett alternativ som
kan konfigureras av kunden är "Påminn mig vid 100 sidor, 200 sidor, 300 sidor, 400 sidor
eller aldrig”. Det här alternativet erbjuds som en hjälp för kunden och är inte en indikation
på att sidorna kommer att ha acceptabel utskriftskvalitet.
När HP-tonerkassetten har nått nivån
Snart slut
upphör HP:s skyddsgaranti för den tonerkassetten.
74
Kapitel 4
Hantering och underhåll
SVWW
Sample