HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 84 of 150)

Languages: Swedish
Pages:150
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 84 of 150
Ange viloperioden (pekkontrollpanelen)
1.
Tryck på Inställningar
på startskärmen på produktens kontrollpanel.
2.
Öppna följande menyer:
Systeminställn.
Ströminställningar
Viloperiod
3.
Välj tid för viloperiod.
OBS!
Standardvärdet är
15 minuter
.
Ange automatiskt fördröjd avstängning
Ange automatiskt fördröjd avstängning (LCD-kontrollpanelen)
1.
Tryck på
OK
på kontrollpanelen för att öppna menyerna.
2.
Öppna följande menyer:
Systeminställn.
Ströminställningar
Automatisk avstängning
Automatiskt fördröjd avstängning
3.
Välj tid för fördröjd avstängning.
OBS!
Standardvärdet är
30 minuter
.
4.
Produkten aktiveras automatiskt från läget Automatisk avstängning när utskrifter begärs eller om du
trycker på en knapp på kontrollpanelen. Du kan ändra vilka händelser som ska leda till att
produkten aktiveras. Öppna följande menyer:
Systeminställn.
Ströminställningar
Automatisk avstängning
Uppvakningshändelser
Om du vill stänga av en uppvakningshändelse markerar du händelsen och väljer alternativet
Nej
.
72
Kapitel 4
Hantering och underhåll
SVWW
Sample