HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 83 of 150)

Languages: Swedish
Pages:150
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 83 of 150
Ekonomiinställningar
Skriva ut med EconoMode
Den här produkten har ett EconoMode-alternativ för utskrift av utkast. Användning av EconoMode kan
minska toneranvändning och därmed kostnaden per sida. Men EconoMode kan också försämra
utskriftskvaliteten.
HP rekommenderar inte att du alltid använder ekonomiläge. Om du alltid använder ekonomiläge kan
det hända att tonern räcker längre än de mekaniska delarna i tonerkassetten. Om utskriftskvaliteten
börjar försämras och inte längre är godtagbar bör du fundera på att byta ut tonerkassetten.
OBS!
Om det här alternativet inte används i skrivardrivrutinen kan du ange det via HP:s inbäddade
webbserver.
1.
Välj alternativet
Skriv ut
i programvaran.
2.
Välj produkten och klicka sedan på knappen
Egenskaper
eller
Inställningar
.
3.
Klicka på fliken
Papper/kvalitet
.
4.
Klicka i kryssrutan
EconoMode
.
Ställa in viloperioden
Med funktionen för viloperiod avgörs hur lång tid som produkten ska vara inaktiv innan den går över
till viloläge, för att minska strömförbrukningen.
Ange viloperioden (LCD-kontrollpanelen)
1.
Tryck på
OK
på kontrollpanelen för att öppna menyerna.
2.
Öppna följande menyer:
Systeminställn.
Ströminställningar
Viloperiod
3.
Välj tid för fördröjning och tryck sedan på knappen
OK
.
OBS!
Standardvärdet är
15 minuter
.
SVWW
Ekonomiinställningar
71
Sample