HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 81 of 150)

Languages: Swedish
Pages:150
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 81 of 150
Produktsäkerhetsfunktioner
Enheten stöder säkerhetsstandarder och rekommenderade protokoll som kan hjälpa dig att hålla
produkten säker, skydda kritisk information på nätverket och förenkla övervakningen och underhållet av
produkten.
Detaljerad information om säker bildbehandling och utskriftslösningar från HP finns på
www.hp.com/
go/secureprinting
. På webbplatsen finns länkar till rapporter och dokument med vanliga frågor om
säkerhetsfunktioner.
Låsa produkten
1.
Du kan ansluta en säkerhetskabel till uttaget på
produktens baksida.
Ange eller ändra skrivarlösenordet
Använd den inbäddade HP-webbservern för att ange eller ändra ett befintligt lösenord för en skrivare i
ett nätverk.
1.
LED-kontrollpanel
: Skriv ut en konfigurationssida från menyn
Rapporter
på kontrollpanelen.
Pekkontrollpanel
: Tryck på knappen Nätverk
på startskärmen på produktens
kontrollpanel om du vill visa produktens IP-adress.
2.
Öppna HP:s inbäddade webbserver genom att skriva produktens IP-adress i adressfältet i
webbläsaren.
OBS!
Du kan även komma åt HP:s inbäddade webbserver från HP Device Toolbox för Windows
eller HP-program för Mac OS X.
3.
Klicka på fliken
Inställningar
och klicka på länken
Säkerhet
.
OBS!
Om ett lösenord har angetts uppmanas du att skriva lösenordet. Skriv lösenordet och
klicka sedan på knappen
Verkställ
.
SVWW
Produktsäkerhetsfunktioner
69
Sample