HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 8 of 150)

Languages: Swedish
Pages:150
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 8 of 150
Byta ut tonerkassetten
..............................................................................................
77
Minne
...................................................................................................................................
79
Uppdatera den inbyggda programvaran
..................................................................................
80
Uppdatera den fasta programvaran manuellt (LCD-kontrollpanelen)
...............................
80
Uppdatera den fasta programvaran manuellt (pekkontrollpanelen)
................................
80
Ange att produkten ska uppdatera den fasta programvaran automatiskt (LCD-
kontrollpanelen)
......................................................................................................
80
Ange att produkten ska uppdatera den fasta programvaran automatiskt
(pekkontrollpanelen)
................................................................................................
81
5
Lösa problem
.................................................................................................................
83
Checklista för problemlösning
..................................................................................................
84
Steg 1: Kontrollera att produkten är rätt konfigurerad
..................................................
84
Steg 2: Kontrollera anslutningen (kabel eller trådlös)
...................................................
84
Steg 3: Se efter om det visas några felmeddelanden på kontrollpanelen
........................
85
Steg 4: Kontrollera papperet
....................................................................................
85
Steg 5: Använda programvaran
...............................................................................
85
Steg 6: Testa utskriftsfunktionen
.................................................................................
85
Steg 7: Kontrollera tonerkassetten
.............................................................................
85
Steg 8: Försök skicka ett utskriftsjobb från en dator
.....................................................
85
Återställa till standardinställningar
............................................................................................
86
Återställa standardinställningar (LCD-kontrollpanelen)
..................................................
86
Återställa standardinställningar (pekkontrollpanelen)
...................................................
86
Kontrollpanelens hjälpsystem
...................................................................................................
87
Tolka meddelanden på kontrollpanelen
.....................................................................................
88
Kontrollpanelens meddelandetyper
............................................................................
88
Meddelanden på kontrollpanelen
..............................................................................
88
10.x000 Fel på förbrukningsmaterial
.........................................................
88
49 Fel Slå av och på
................................................................................
88
50.x Fixeringsenhetsfel Slå av och på
.........................................................
89
51.XX Fel Slå av och på
...........................................................................
89
54.XX Fel Slå av och på
...........................................................................
89
55.X Fel Slå av och på
.............................................................................
89
57 Fläktfel Slå av och på
..........................................................................
90
59.X Fel Slå av och på
.............................................................................
90
79 Fel Slå av och på
................................................................................
90
79 Servicefel Slå av och på
......................................................................
91
Bak. lucka öppen
.....................................................................................
91
Begagnad svart tonerkassett är installerad Tryck på [OK] för att fortsätta
........
91
Byt ut svart toner
......................................................................................
91
Enhetsfel Tryck på [OK]
.............................................................................
92
vi
SVWW
Sample