HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 79 of 150)

Languages: Swedish
Pages:150
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 79 of 150
HP-program för Mac OS X
Du kan använda HP-program för Mac OS X när du vill visa eller ändra produktinställningar från
datorn. Med verktyget öppnas HP:s inbäddade webbserver för produkten.
Du kan använda HP-program om skrivaren använder en USB-anslutning eller är ansluten till ett TCP/IP-
baserat nätverk.
Öppna HP-program
Från dockan klickar du på
HP-program
.
eller
Från
Program
klickar du på
Hewlett Packard
och klickar sedan på
HP-program
.
Funktioner för HP-program
Använd alternativen i HP-program för att utföra följande uppgifter:
Hämta information om status för förbrukningsmaterialet.
Hämta information om skrivaren, t.ex. version på den fasta programvaran och serienumret.
Skriv ut en konfigurationssida.
Konfigurera papperstyp och -storlek för facket.
Överför filer och teckensnitt från datorn till skrivaren.
Uppdatera skrivarens fasta programvara.
Ändra produktens Bonjour-namn i Bonjour-nätverket.
SVWW
HP-program för Mac OS X
67
Sample