HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 78 of 150)

Languages: Swedish
Pages:150
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 78 of 150
Flik eller sektion
Beskrivning
Fliken
Skriv ut
Med den här fliken kan du ändra
skrivarens standardinställningar
från datorn.
Utskrift
: Ändra standardutskriftsinställningar, till exempel antal kopior och
pappersorientering. Dessa alternativ är desamma som finns på kontrollpanelen.
PCL5c
: Visa och ändra PCL5c-inställningar.
PostScript
: Aktivera eller inaktivera funktionen
Print PS Errors
(Skriv ut PS-fel).
Fliken
Nätverk
Med den här fliken kan du ändra
nätverksinställningarna från
datorn.
Nätverksadministratörer kan kontrollera nätverksrelaterade inställningar för produkten när
den är ansluten till ett IP-baserat nätverk. Härifrån kan nätverksadministratören även
konfigurera Wireless Direct-funktionen. Den här fliken visas inte om produkten är direkt
ansluten till datorn.
Fliken
HP-webbtjänster
Med den här fliken konfigurerar och använder du olika webbverktyg med produkten.
66
Kapitel 4
Hantering och underhåll
SVWW
Sample