HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 77 of 150)

Languages: Swedish
Pages:150
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 77 of 150
HP Device Toolbox (Windows)
Du kan använda HP Device Toolbox för Windows när du vill visa eller ändra produktens inställningar
från datorn. Med verktyget öppnas HP:s inbäddade webbserver för produkten.
OBS!
Det här verktyget är endast tillgängliga om du har utfört en fullständig installation när du
installerade produkten.
1.
Klicka på
Start
och sedan på
Program
.
2.
Klicka på produktgruppen för HP och klicka sedan på alternativet
HP Device Toolbox
.
Flik eller sektion
Beskrivning
Fliken
Hem
Visar information om produkten,
status och konfiguration.
Enhetens status
: Visar produktens status och uppskattad återstående livslängd för
HP-förbrukningsmaterial.
Status för förbrukningsmaterial
: Visar ungefärlig återstående livslängd i
procent för HP-förbrukningsmaterial. Den faktiska återstående materiallivslängden
kan variera. Det kan vara bra att ha extra material tillgängligt för installation när
utskriftskvaliteten inte längre är acceptabel. Förbrukningsmaterialet behöver bara
bytas ut om utskriftskvaliteten inte längre är acceptabel.
Enhetskonfiguration
: Visar samma information som på produktens
konfigurationssida.
Nätverksöversikt
: Visar samma information som finns på produktens
nätverkskonfigurationssida.
Rapporter
: Välj det här alternativet när du vill skriva ut den statussida för
konfiguration och förbrukningsmaterial som produkten genererar.
Händelselogg
: Visar en lista över alla produkthändelser och -fel.
Fliken
System
Använd den här sidan om du vill
konfigurera produkten från datorn.
Enhetsinformation
: Visar grundläggande produkt- och företagsinformation.
Pappersinställning
: Du kan ändra produktens standardinställningar för
pappershantering.
Utskriftskvalitet
: Välj det här alternativet om du vill ändra produktens
standardinställningar för kvalitet, bland annat kalibreringsinställningar.
Papperstyper
: Välj det här alternativet om du vill konfigurera utskriftslägen som
motsvarar de papperstyper som produkten hanterar.
Systeminställningar
: Välj det här alternativet om du vill ändra produktens
standardinställningar för systemet.
Service
: Välj det här alternativet om du vill påbörja produktens
rengöringsprocedur.
Produktsäkerhet
: Välj det här alternativet om du vill ställa in eller ändra
produktens lösenord.
Spara och återställa
: Sparar de aktuella inställningarna för produkten på en fil
på datorn. Använd den här filen för att överföra samma inställningar till en annan
produkt eller återställa inställningarna på produkten vid ett senare tillfälle.
OBS!
Fliken
System
kan lösenordsskyddas. Om skrivaren finns i ett nätverk ska du
alltid tala med administratören innan du ändrar inställningarna på den här fliken.
SVWW
HP Device Toolbox (Windows)
65
Sample