HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 76 of 150)

Languages: Swedish
Pages:150
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 76 of 150
Inställning
Beskrivning
10T Fullständig
10 Mbps, full duplex.
10T Halv
10 MB Mbps, halv duplex.
100TX Fullständig
100 Mbps, full duplex.
100TX Halv
100 Mbps, halv duplex.
5.
Tryck på knappen
OK
. Produkten stängs av och slås på igen.
64
Kapitel 4
Hantering och underhåll
SVWW
Sample