HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 75 of 150)

Languages: Swedish
Pages:150
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 75 of 150
Inställningar för länkhastighet och duplex
OBS!
Den här informationen gäller endast Ethernet-nätverk. Den gäller inte trådlösa nätverk.
Skrivarserverns länkhastighet och kommunikationsläge måste överensstämma med nätverkshubben. I de
flesta situationer bör du låta produkten vara i automatiskt läge. Felaktiga ändringar av inställningarna
för länkhastighet och duplex kan förhindra produktens kommunikation med andra nätverksenheter. Om
du behöver göra ändringar använder du produktens kontrollpanel.
OBS!
Inställningen måste motsvara den nätverksprodukt som du ansluter till (nav, brytare, gateway,
router och dator)
OBS!
När du ändrar dessa inställningar stängs produkten av och sedan slås den på. Gör bara
ändringarna när produkten är inaktiv.
Länkhastighet och duplexinställningar (LCD-kontrollpanelen)
1.
På kontrollpanelen trycker du på knappen
OK
.
2.
Använd pilknapparna för att välja
Nätverksinst.
och tryck sedan på
OK
.
3.
Använd pilknapparna för att välja
Länkhastighet
och tryck sedan på
OK
.
4.
Välj någon av följande inställningar genom att använda pilknapparna.
Inställning
Beskrivning
Automatisk
Skrivarservern konfigurerar sig själv automatiskt för högsta länkhastighet och
kommunikationsläge som tillåts i nätverket.
10T Fullständig
10 Mbps, full duplex.
10T Halv
10 MB Mbps, halv duplex.
100TX Fullständig
100 Mbps, full duplex.
100TX Halv
100 Mbps, halv duplex.
5.
Tryck på knappen
OK
. Produkten stängs av och slås på igen.
Länkhastighet och duplexinställningar (pekkontrollpanelen)
1.
Tryck på knappen Inställningar
på startskärmen.
2.
Bläddra till och tryck på menyn
Nätverksinst.
.
3.
Tryck på menyn
Länkhastighet
.
4.
Välj något av följande alternativ:
Inställning
Beskrivning
Automatisk
Skrivarservern konfigurerar sig själv automatiskt för högsta länkhastighet och
kommunikationsläge som tillåts i nätverket.
SVWW
Konfigurera IP-nätverksinställningar
63
Sample