HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 73 of 150)

Languages: Swedish
Pages:150
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 73 of 150
Konfigurera IP-nätverksinställningar
Visa och ändra nätverksinställningar
Använd
HP Device Toolbox
för att visa eller ändra inställningarna för IP-konfiguration.
1.
Skriv ut en konfigurationssida och leta upp IP-adressen.
Om du använder IPv4 innehåller IP-adressen endast siffror. Adressen har följande format:
xxx.xxx.xxx.xxx
Om du använder IPv6 är IP-adressen en hexadecimal kombination av tecken och siffror. Det
har ett format liknande detta:
xxxx::xxxx:xxxx:xxxx:xxxx
2.
Öppna
HP Device Toolbox
genom att klicka på knappen
Start
, klicka på gruppen
Program
eller
Alla program
, klicka på
HP
, klicka på produktgruppen och sedan klicka på
HP-
produktinställningar
.
3.
Klicka på fliken
Nätverk
när du vill visa nätverksinformation. Du kan ändra inställningarna om
det behövs.
Konfigurera IPv4 TCP/IP-parametrar manuellt på kontrollpanelen
Konfigurera IPv4 TCP/IP-parametrar manuellt (LCD-kontrollpanelen)
1.
På kontrollpanelen trycker du på knappen
OK
.
2.
Använd pilknapparna för att välja
Nätverksinst.
och tryck sedan på
OK
.
3.
Använd pilknapparna för att välja
TCP/IP-konfiguration
och tryck sedan på
OK
.
4.
Använd pilknapparna för att välja
Manuell
och tryck sedan på
OK
.
5.
Använd sifferknapparna när du anger IP-adressen och tryck sedan på knappen
OK
.
6.
Om IP-adressen inte stämmer använder du pilknapparna för att välja alternativet
Nej
och trycker
sedan på knappen
OK
. Upprepa steg 5 med korrekt IP-adress och upprepa sedan steg 5 igen för
delnätsmaskens och standard-gatewayens inställningar.
Konfigurera IPv4 TCP/IP-parametrar manuellt (pekkontrollpanelen)
Via kontrollpanelsmenyerna kan du manuellt ange en IPv4-adress, subnätmask och standardgateway.
1.
Tryck på Inställningar
på startskärmen på produktens kontrollpanel.
2.
Bläddra till och tryck på menyn
Nätverksinst.
.
3.
Tryck på menyn
TCP/IP-konfig.
och sedan på knappen
Manuell
.
SVWW
Konfigurera IP-nätverksinställningar
61
Sample