HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 72 of 150)

Languages: Swedish
Pages:150
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 72 of 150
Använda HP-webbtjänstprogrammen
Flera innovativa program för den här produkten finns tillgängliga att hämta direkt från Internet. Om du
vill ha mer information och hämta dessa program går du till webbplatsen HP ePrintCenter på
www.hpeprintcenter.com
.
Om du vill använda den här funktionen måste produkten vara ansluten till en dator eller ett nätverk med
Internet-anslutning. HP-webbtjänster måste vara aktiverade på produkten. Följ stegen nedan om du vill
aktivera HP-webbtjänster:
Använda HP:s webbtjänster (LCD-kontrollpanelen)
1.
På kontrollpanelen trycker du på knappen
OK
.
2.
Välj menyn
HP-webbtjänster
och tryck sedan på knappen
OK
.
När du har hämtat ett program från webbplatsen HP ePrintCenter är det tillgängligt på menyn
Appar
på produktens kontrollpanel.
Använda HP:s webbtjänster (pekkontrollpanelen)
1.
Tryck på Webbtjänster
på startskärmen på produktens kontrollpanel.
2.
Tryck på
Aktivera webbtjänster
.
När du har hämtat ett program från webbplatsen HP ePrintCenter är det tillgängligt på menyn
Appar
på produktens kontrollpanel.
60
Kapitel 4
Hantering och underhåll
SVWW
Sample