HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 71 of 150)

Languages: Swedish
Pages:150
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 71 of 150
Konfigurera utskrift med HP Wireless Direct
OBS!
Den här funktionen används endast på trådlösa modeller.
Med utskriftsfunktionen HP Wireless Direct kan du skriva ut från din trådlösa mobilenhet direkt till en
HP Wireless Direct-aktiverad produkt utan att behöva ansluta till ett nätverk eller Internet. Använd
HP Wireless Direct när du vill skriva ut trådlöst från följande enheter:
iPhone, iPad eller iTouch med Apple AirPrint
Mobilenheter som används med programmet HP ePrint Home & Biz i Android, iOS eller Symbian
Så här konfigurerar du HP Wireless Direct via kontrollpanelen:
1.
Tryck på Inställningar
på startskärmen på produktens kontrollpanel.
2.
Öppna följande menyer:
Nätverksinst.
Trådlöst-menyn
Inställningar för Wireless Direct
Wireless Direct På/Av
OBS!
Om alternativet
Inställningar för Wireless Direct
inte visas på kontrollpanelen
behöver du överföra den aktuella versionen av den inbyggda programvaran. Hämta den aktuella
versionen genom att besöka
www.hp.com
, ange HP-produktnumret i sökrutan, välja den specifika
produktmodellen och sedan klicka på länken
Software & Driver Downloads
.
3.
Tryck på
. Inställningen sparas i produkten och menyn
Inställningar för Wireless Direct
visas på kontrollpanelen.
SVWW
Konfigurera utskrift med HP Wireless Direct
59
Sample