HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 70 of 150)

Languages: Swedish
Pages:150
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 70 of 150
Använda HP Reconfiguration Utility om du vill
ändra produktanslutningen
Om du redan använder produkten och vill ändra anslutningsmetod kan du använda HP Reconfiguration
Utility och upprätta anslutningen. Du kan till exempel konfigurera om produkten och använda en annan
trådlös adress, ansluta till ett trådanslutet eller trådlöst nätverk eller ändra från en nätverksanslutning till
en USB-anslutning. Du kan ändra konfigurationen utan att sätta i produkt-cd-skivan. När du har valt
önskad anslutningstyp går programmet direkt till den del i konfigurationsprocessen som måste ändras
för produkten.
HP Reconfiguration Utility finns i HP-programgruppen på datorn.
58
Kapitel 4
Hantering och underhåll
SVWW
Sample