HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 7 of 150)

Languages: Swedish
Pages:150
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 7 of 150
Använda AirPrint.
..................................................................................................................
54
Direkt USB-utskrift
...................................................................................................................
55
4
Hantering och underhåll
.................................................................................................
57
Använda HP Reconfiguration Utility om du vill ändra produktanslutningen
.....................................
58
Konfigurera utskrift med HP Wireless Direct
...............................................................................
59
Använda HP-webbtjänstprogrammen
........................................................................................
60
Använda HP:s webbtjänster (LCD-kontrollpanelen)
.......................................................
60
Använda HP:s webbtjänster (pekkontrollpanelen)
........................................................
60
Konfigurera IP-nätverksinställningar
..........................................................................................
61
Visa och ändra nätverksinställningar
.........................................................................
61
Konfigurera IPv4 TCP/IP-parametrar manuellt på kontrollpanelen
..................................
61
Konfigurera IPv4 TCP/IP-parametrar manuellt (LCD-kontrollpanelen)
................
61
Konfigurera IPv4 TCP/IP-parametrar manuellt (pekkontrollpanelen)
.................
61
Byta namn på produkten i ett nätverk
.........................................................................
62
Inställningar för länkhastighet och duplex
...................................................................
63
Länkhastighet och duplexinställningar (LCD-kontrollpanelen)
..........................
63
Länkhastighet och duplexinställningar (pekkontrollpanelen)
............................
63
HP Device Toolbox (Windows)
................................................................................................
65
HP-program för Mac OS X
......................................................................................................
67
Öppna HP-program
.................................................................................................
67
Funktioner för HP-program
........................................................................................
67
HP Web Jetadmin
..................................................................................................................
68
Produktsäkerhetsfunktioner
......................................................................................................
69
Låsa produkten
.......................................................................................................
69
Ange eller ändra skrivarlösenordet
............................................................................
69
Ekonomiinställningar
..............................................................................................................
71
Skriva ut med EconoMode
.......................................................................................
71
Ställa in viloperioden
...............................................................................................
71
Ange viloperioden (LCD-kontrollpanelen)
.....................................................
71
Ange viloperioden (pekkontrollpanelen)
......................................................
72
Ange automatiskt fördröjd avstängning
......................................................................
72
Ange automatiskt fördröjd avstängning (LCD-kontrollpanelen)
........................
72
Ange automatiskt fördröjd avstängning (pekkontrollpanelen)
.........................
73
Skriva ut när en tonerkassett håller på att ta slut
.........................................................................
74
Aktivera eller inaktivera inställningarna för Snart slut (LCD-kontrollpanelen)
....................
74
Aktivera eller inaktivera inställningarna för Snart slut (pekkontrollpanelen)
......................
75
Förvaring och återvinning av förbrukningsmaterial
.....................................................................
76
Återvinna förbrukningsmaterial
.................................................................................
76
Förvaring av tonerkassetter
.......................................................................................
76
Utbytesinstruktioner
................................................................................................................
77
SVWW
v
Sample