HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 67 of 150)

Languages: Swedish
Pages:150
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 67 of 150
Direkt USB-utskrift
Med modellerna Skrivaren HP LaserJet Pro 400 M401dn och Skrivaren HP LaserJet Pro 400 M401dw
kan du skriva ut från en USB-lagringsenhet, vilket innebär att du kan skriva ut filer snabbt utan dator.
Du kan ansluta vanliga USB-lagringsenheter till USB-porten på produktens framsida. Du kan skriva ut
följande typer av filer:
.PDF
JPEG
1.
Anslut USB-lagringsenheten till USB-porten på
produktens framsida.
2.
Menyn
USB-minne
öppnas. Bläddra genom
alternativen med hjälp av pilknapparna.
Skriv ut dokument
Visa och skriva ut foton
Skanna till USB-enhet
3.
Om du vill skriva ut ett dokument trycker du på
skärmen
Skriv ut dokument
och sedan på
den mapp på USB-lagringsenheten där
dokumentet sparats. När översiktsskärmen
öppnas kan du justera inställningarna genom
att trycka på dem. Skriv ut dokumentet genom
att trycka på knappen
Skriv ut
.
4.
Om du vill skriva ut foton trycker du på
skärmen
Visa och skriva ut foton
och
sedan på förhandsgranskningen av de foton
som du vill skriva ut. Tryck på knappen
Stäng
. När översiktsskärmen öppnas kan du
justera inställningarna genom att trycka på
dem. Skriv ut fotona genom att trycka på
knappen
Skriv ut
.
5.
Hämta utskriften från utmatningsfacket och ta
bort USB-lagringsenheten.
SVWW
Direkt USB-utskrift
55
Sample