HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 66 of 150)

Languages: Swedish
Pages:150
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 66 of 150
Använda AirPrint.
Direktutskrift med Apples AirPrint stöds i iOS 4.2 eller senare. Använd AirPrint för att skriva ut direkt till
produkten från iPad (iOS 4.2), iPhone (3GS eller senare) eller iPod touch (tredje generationen eller
senare) i följande program:
E-post
Foton
Safari
Välj tredjepartsprogram
När du ska använda AirPrint måste produkten vara ansluten i ett nätverk eller via trådlös
direktanslutning (HP Wireless Direct). Mer information om hur du använder AirPrint och vilka HP-
produkter som är kompatibla med AirPrint finns på
www.hp.com/
go/airprint
.
OBS!
Du kanske måste uppgradera produktens fasta programvara för att kunna använda AirPrint.
Gå till
www.hp.com/
support/ljm401series
.
54
Kapitel 3
Skriv ut
SVWW
Sample