HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 65 of 150)

Languages: Swedish
Pages:150
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 65 of 150
Konfigurera HP ePrint (pekkontrollpanelen)
1.
Du måste börja med att aktivera HP-webbtjänster.
a.
Tryck på Webbtjänster
på startskärmen på produktens kontrollpanel.
b.
Tryck på
Aktivera webbtjänster
.
2.
På menyn
HP-webbtjänster
trycker du på knappen
Visa e-postadress
för att visa
produktens e-postadress på kontrollpanelen.
3.
Använd webbplatsen HP ePrintCenter när du ska ange säkerhetsinställningar och konfigurera
standardinställningar för alla HP ePrint-utskrifter som du skickar till den här skrivaren.
a.
Gå till
www.hpeprintcenter.com
.
b.
Klicka på
Logga in
och ange dina inloggningsuppgifter för HP ePrintCenter eller registrera
dig för ett nytt konto.
c.
Välj skrivaren i listan eller lägg till den genom att klicka på
+ Lägg till skrivare
. För att
lägga till produkten behöver du ta reda på skrivarkoden, vilket är den del som är framför @-
symbolen i produktens e-postadress. Du kan hämta koden genom att skriva ut sidan
Webbtjänster från kontrollpanelen.
När du har lagt till produkten har du möjlighet att ändra e-postadressen.
OBS!
Koden är giltig i 24 timmar från och med att du aktiverar HP-webbtjänster. Om den
blir ogiltig kan du få en ny kod genom att följa anvisningar igen för att aktivera HP-
webbtjänster.
d.
För att förhindra att oönskade dokument skrivs ut klickar du på
ePrint-inställningar
och
öppnar sedan fliken
Tillåtna avsändare
. Klicka på
Endast tillåtna avsändare
och
lägg till de e-postadresser varifrån du tillåter ePrint-utskrifter.
e.
Om du vill ange standardinställningar för alla ePrint-utskrifter som skickas till produkten
klickar du på
ePrint-inställningar
och på
Utskriftsalternativ
. Ange sedan
inställningarna som ska användas.
4.
Bifoga det dokument som du vill skriva ut till ett e-postmeddelande som skickas till skrivarens e-
postadress. Både e-postmeddelandet och bilagan skrivs ut.
SVWW
Använda HP ePrint
53
Sample