HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 63 of 150)

Languages: Swedish
Pages:150
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 63 of 150
Skapa utskrifter med arkivkvalitet
Arkivutskrift ger utskrifter som är mindre känsliga för utsmetning av toner och damm. Använd
arkivutskrift om du vill skapa dokument som ska bevaras eller arkiveras.
OBS!
Arkivutskrift utförs genom temperuthöjning av fixeringen. Vid förhöjd temperatur skriver
produkten ut med halverad hastighet för att undvika skada.
Skapa utskrifter med arkivkvalitet (LCD-kontrollpanelen)
1.
Tryck på
OK
på kontrollpanelen för att öppna menyerna.
2.
Öppna följande menyer:
Service
Arkivutskrift
3.
Välj alternativet
och tryck sedan på
OK
.
Skapa utskrifter med arkivkvalitet (pekkontrollpanelen)
1.
Tryck på Inställningar
på startskärmen på produktens kontrollpanel.
2.
Tryck på menyn
Service
.
3.
Tryck på knappen
Arkivutskrift
och sedan på knappen
.
SVWW
Skapa utskrifter med arkivkvalitet
51
Sample