HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 61 of 150)

Languages: Swedish
Pages:150
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 61 of 150
Ytterligare utskriftsmetoder (Mac OS X)
Avbryta en utskrift (Mac OS X)
1.
Du kan avbryta en pågående utskrift genom att trycka på knappen Avbryt
på kontrollpanelen.
OBS!
När du trycker på knappen Avbryt
tas den utskrift som just håller på att bearbetas bort.
Om det finns mer än ett utskriftsjobb som väntar avbryts det utskriftsjobb som för närvarande visas
på kontrollpanelen när du trycker på Avbryt
.
2.
Du kan också avbryta en utskrift från ett program eller en utskriftskö.
Program:
Normalt visas en dialogruta på skärmen, med vars hjälp du kan avbryta
utskriften.
Utskriftskö i Macintosh:
Öppna skrivarkön genom att dubbelklicka på produktens
symbol i dockan. Markera utskriften och klicka sedan på
Ta bort
.
Välja pappersstorlek (Mac OS X)
1.
Klicka på alternativet
Fil
på menyn
Utskrift
.
2.
Välj produkten på menyn
Skrivare
.
3.
Klicka på knappen
Utskriftsformat
på menyn
Kopior och sidor
.
4.
Välj en storlek i listrutan
Pappersstorlek
och klicka sedan på
OK
.
5.
Klicka på knappen
Utskrift
.
Välja en egen pappersstorlek (Mac OS X)
1.
Klicka på alternativet
Fil
på menyn
Utskrift
.
2.
Välj produkten på menyn
Skrivare
.
3.
Klicka på knappen
Utskriftsformat
på menyn
Kopior och sidor
.
4.
I listrutan
Pappersstorlek
väljer du alternativet
Hantera anpassade storlekar
.
5.
Ange mått för sidstorleken och klicka sedan på knappen
OK
.
6.
Klicka på knappen
Utskrift
.
Skriva ut vattenstämplar (Mac OS X)
1.
Klicka på alternativet
Fil
i menyn
Utskrift
.
2.
Välj produkten på menyn
Skrivare
.
3.
Öppna menyn
Vattenstämplar
.
4.
Klicka i kryssrutan
Vattenstämpel
.
SVWW
Ytterligare utskriftsmetoder (Mac OS X)
49
Sample