HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 6 of 150)

Languages: Swedish
Pages:150
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 6 of 150
Ändra inställningarna för alla utskrifter tills programmet stängs
.....................................
26
Ändra standardinställningarna för alla utskriftsjobb
.....................................................
26
Ändra konfigurationsinställningarna för produkten
......................................................
27
Utskriftsmetoder i Windows
.....................................................................................................
28
Använda en utskriftsgenväg (Windows)
.....................................................................
28
Skapa en utskriftsgenväg (Windows)
.........................................................................
29
Skriva ut på båda sidor automatiskt i Windows
..........................................................
31
Skriva ut på båda sidor manuellt i Windows
..............................................................
32
Skriva ut flera sidor per ark i Windows
......................................................................
34
Välja sidorientering (Windows)
.................................................................................
36
Välja papperstyp (Windows)
....................................................................................
37
Skriva ut den första eller den sista sidan på ett annat papper (Windows)
.......................
38
Anpassa ett dokument till sidstorleken (Windows)
........................................................
39
Skapa ett häfte (Windows)
.......................................................................................
40
Utskriftsmetoder i Mac OS X
....................................................................................................
43
Använda en förinställning för utskrift (Mac OS X)
........................................................
43
Skapa en förinställning för utskrift (Mac OS X)
............................................................
43
Skriva ut på båda sidor automatiskt (Mac OS X)
.........................................................
43
Skriva ut på båda sidor manuellt (Mac OS X)
.............................................................
44
Skriva ut flera sidor på ett ark (Mac OS X)
.................................................................
45
Välja sidorientering (Mac OS X)
...............................................................................
45
Välja papperstyp (Mac OS X)
...................................................................................
45
Skriva ut ett försättsblad (Mac OS X)
.........................................................................
46
Anpassa ett dokument till sidstorleken (Mac OS X)
......................................................
46
Skapa ett häfte (Mac OS X)
......................................................................................
46
Ytterligare utskriftsmetoder (Windows)
......................................................................................
47
Avbryta en utskrift (Windows)
...................................................................................
47
Välja pappersstorlek (Windows)
...............................................................................
47
Välja en egen pappersstorlek (Windows)
...................................................................
47
Skriva ut vattenstämplar (Windows)
...........................................................................
48
Ytterligare utskriftsmetoder (Mac OS X)
.....................................................................................
49
Avbryta en utskrift (Mac OS X)
..................................................................................
49
Välja pappersstorlek (Mac OS X)
..............................................................................
49
Välja en egen pappersstorlek (Mac OS X)
..................................................................
49
Skriva ut vattenstämplar (Mac OS X)
.........................................................................
49
Skapa utskrifter med arkivkvalitet
.............................................................................................
51
Skapa utskrifter med arkivkvalitet (LCD-kontrollpanelen)
................................................
51
Skapa utskrifter med arkivkvalitet (pekkontrollpanelen)
.................................................
51
Använda HP ePrint
.................................................................................................................
52
Konfigurera HP ePrint (LCD-kontrollpanelen)
................................................................
52
Konfigurera HP ePrint (pekkontrollpanelen)
.................................................................
53
iv
SVWW
Sample