HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 59 of 150)

Languages: Swedish
Pages:150
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 59 of 150
Ytterligare utskriftsmetoder (Windows)
Avbryta en utskrift (Windows)
1.
Du kan avbryta en pågående utskrift genom att trycka på knappen Avbryt
på kontrollpanelen.
OBS!
När du trycker på knappen Avbryt
tas den utskrift som just håller på att bearbetas bort.
Om det finns mer än en process i gång avbryts den process som för närvarande visas på
kontrollpanelen när du trycker på Avbryt
.
2.
Du kan också avbryta en utskrift från ett program eller en utskriftskö.
Program:
Normalt visas en dialogruta på skärmen, med vars hjälp du kan avbryta
utskriften.
Utskriftskö:
Om en utskrift väntar i en utskriftskö (datorns minne) eller i utskriftsbufferten
kan du radera utskriften där.
Windows XP, Server 2003 eller Server 2008:
Klicka på
Start
,
Inställningar
och sedan på
Skrivare och faxar
. Dubbelklicka på symbolen för produkten för att
öppna fönstret, högerklicka på den utskrift som du vill avbryta och klicka sedan på
Avbryt
.
Windows Vista:
Klicka på
Start
, klicka på
Kontrollpanelen
och klicka sedan
under
Maskinvara och ljud
Skrivare
. Dubbelklicka på symbolen för produkten
för att öppna fönstret, högerklicka på den utskrift som du vill avbryta och klicka sedan
Avbryt
.
Windows 7:
Klicka på
Start
och sedan på
Enheter och skrivare
. Dubbelklicka
på symbolen för produkten för att öppna fönstret, högerklicka på den utskrift som du vill
avbryta och klicka sedan på
Avbryt
.
Välja pappersstorlek (Windows)
1.
Välj alternativet
Skriv ut
i programvaran.
2.
Markera skrivaren och klicka på
Egenskaper
eller
Inställningar
.
3.
Klicka på fliken
Papper/kvalitet
.
4.
Välj en storlek i listrutan
Pappersstorlek
.
Välja en egen pappersstorlek (Windows)
1.
Välj alternativet
Skriv ut
i programvaran.
2.
Markera skrivaren och klicka på
Egenskaper
eller
Inställningar
.
3.
Klicka på fliken
Papper/kvalitet
.
4.
Klicka på knappen
Eget
.
SVWW
Ytterligare utskriftsmetoder (Windows)
47
Sample