HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 58 of 150)

Languages: Swedish
Pages:150
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 58 of 150
Skriva ut ett försättsblad (Mac OS X)
1.
Klicka på alternativet
Fil
i menyn
Utskrift
.
2.
Välj produkten på menyn
Skrivare
.
3.
Öppna menyn
Omslagssida
och välj sedan var du vill skriva ut försättsbladet. Klicka på
knappen
Före dokument
eller
Efter dokument
.
4.
I menyn
Typ av omslagssida
väljer du det meddelande som du vill skriva ut på försättsbladet.
OBS!
Om du vill skriva ut ett tomt försättsblad väljer du alternativet
standard
i menyn
Typ av
omslagssida
.
5.
Klicka på knappen
Utskrift
.
Anpassa ett dokument till sidstorleken (Mac OS X)
1.
Klicka på alternativet
Fil
i menyn
Utskrift
.
2.
Välj produkten på menyn
Skrivare
.
3.
Öppna menyn
Pappershantering
.
4.
Klicka i rutan
Anpassa till pappersstorlek
i området
Pappersstorlek för mottagare
och
välj sedan storlek i listrutan.
5.
Klicka på knappen
Utskrift
.
Skapa ett häfte (Mac OS X)
1.
Klicka på alternativet
Fil
i menyn
Utskrift
.
2.
Välj produkten på menyn
Skrivare
.
3.
Öppna menyn
Manuell dubbelsidig utskrift
.
4.
Klicka i rutan
Manuell dubbelsidig utskrift
.
5.
Öppna menyn
Utskrift av häfte
.
6.
Klicka i rutan
Formatera utskriften som häfte
och välj ett bindningsalternativ.
7.
Välj pappersstorlek.
8.
Klicka på knappen
Utskrift
.
46
Kapitel 3
Skriv ut
SVWW
Sample