HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 57 of 150)

Languages: Swedish
Pages:150
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 57 of 150
Skriva ut flera sidor på ett ark (Mac OS X)
1.
Klicka på alternativet
Fil
i menyn
Utskrift
.
2.
Välj produkten på menyn
Skrivare
.
3.
Öppna menyn
Layout
.
4.
I menyn
Sidor per ark
anger du hur många sidor du vill skriva ut på varje ark (1, 2, 4, 6, 9
eller 16).
5.
I området
Layoutriktning
väljer du ordning och placering för sidorna på arket.
6.
I menyn
Sidramar
väljer du den typ av ram som du vill skriva ut runt varje sida på arket.
7.
Klicka på knappen
Utskrift
.
Välja sidorientering (Mac OS X)
1.
Klicka på alternativet
Fil
i menyn
Utskrift
.
2.
Välj produkten på menyn
Skrivare
.
3.
Klicka på knappen
Utskriftsformat
på menyn
Kopior och sidor
.
4.
Klicka på ikonen för den sidorientering du vill använda och klicka sedan på knappen
OK
.
5.
Klicka på knappen
Utskrift
.
Välja papperstyp (Mac OS X)
1.
Klicka på alternativet
Fil
på menyn
Utskrift
.
2.
Välj produkten på menyn
Skrivare
.
3.
Öppna menyn
Efterbehandling
.
4.
Välj en typ i listrutan
Material
.
5.
Klicka på knappen
Utskrift
.
SVWW
Utskriftsmetoder i Mac OS X
45
Sample