HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 56 of 150)

Languages: Swedish
Pages:150
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 56 of 150
Skriva ut på båda sidor manuellt (Mac OS X)
OBS!
Det här avsnittet gäller främst modellerna Skrivaren HP LaserJet Pro 400 M401a och Skrivaren
HP LaserJet Pro 400 M401n. Du kan dock även få dubbelsidig utskrift med manuell inställning på
modellerna Skrivaren HP LaserJet Pro 400 M401d, Skrivaren HP LaserJet Pro 400 M401dn och
Skrivaren HP LaserJet Pro 400 M401dw om papperstypen inte kan användas vid automatisk
dubbelsidig utskrift eller om duplexenheten är inaktiverad.
1.
Lägg tillräckligt med papper i Fack 1 så att det räcker för hela utskriften.
2.
Klicka på alternativet
Fil
i menyn
Utskrift
.
3.
Välj den här produkten i listrutan
Skrivare
.
4.
Välj
Manuell dubbelsidig utskrift
i listrutan.
5.
Klicka i rutan
Manuell dubbelsidig utskrift
och välj ett bindningsalternativ.
6.
Klicka på knappen
Utskrift
. Följ instruktionerna i popup-fönstret som visas innan du fyller på
utskriftsbunten i fack 1 och skriver ut den andra sidan.
7.
Gå till skrivaren och ta bort eventuellt tomt papper som finns i fack 1.
8.
Lägg tillbaka bunten i fack 1 med den skrivna sidan vänd nedåt och överkanten in mot produkten.
9.
Om du uppmanas trycka på en knapp på kontrollpanelen för att fortsätta gör du det.
44
Kapitel 3
Skriv ut
SVWW
Sample