HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 55 of 150)

Languages: Swedish
Pages:150
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 55 of 150
Utskriftsmetoder i Mac OS X
Använda en förinställning för utskrift (Mac OS X)
1.
Klicka på alternativet
Fil
i menyn
Utskrift
.
2.
Välj produkten på menyn
Skrivare
.
3.
Välj förinställning i menyn
Förinställningar
.
4.
Klicka på knappen
Utskrift
.
OBS!
Om du vill använda skrivarens standardinställningar väljer du alternativet
standard
.
Skapa en förinställning för utskrift (Mac OS X)
Använd förinställningar om du vill spara skrivardrivrutinens aktuella inställningar så att du kan använda
dem igen.
1.
Klicka på alternativet
Fil
i menyn
Utskrift
.
2.
Välj produkten på menyn
Skrivare
.
3.
Välj de skrivarinställningar som du vill spara för återanvändning.
4.
Klicka på alternativet
Spara som...
i menyn
Förinställningar
och ange namnet på
förinställningen.
5.
Klicka på knappen
OK
.
Skriva ut på båda sidor automatiskt (Mac OS X)
OBS!
Det här avsnittet gäller endast modellerna Skrivaren HP LaserJet Pro 400 M401d, Skrivaren
HP LaserJet Pro 400 M401dn och Skrivaren HP LaserJet Pro 400 M401dw.
1.
Lägg tillräckligt med papper för utskriftsjobbet i ett av facken.
2.
Klicka på alternativet
Fil
i menyn
Utskrift
.
3.
Välj den här produkten i listrutan
Skrivare
.
4.
Välj
Layout
i listrutan.
5.
Välj ett bindningsalternativ i listrutan
Dubbelsidig
.
6.
Klicka på knappen
Utskrift
.
SVWW
Utskriftsmetoder i Mac OS X
43
Sample