HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 54 of 150)

Languages: Swedish
Pages:150
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 54 of 150
4.
Markera kryssrutan
Skriv ut på båda sidor
eller
Skriv ut på båda sidor (manuellt)
.
5.
I listrutan
Layout för häfte
väljer du ett
bindningsalternativ. Alternativet
Sidor per
ark
ändras automatiskt till
2 sidor per ark
.
42
Kapitel 3
Skriv ut
SVWW
Sample