HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 51 of 150)

Languages: Swedish
Pages:150
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 51 of 150
2.
Välj produkten och klicka sedan på knappen
Egenskaper
eller
Inställningar
.
3.
Klicka på fliken
Papper/kvalitet
.
4.
Välj alternativet
Skriva ut sidor på olika
papper
och klicka sedan på knappen
Inställningar
när du ska välja
inställningarna för framsida, övriga sidor och
baksida.
Anpassa ett dokument till sidstorleken (Windows)
1.
Välj alternativet
Skriv ut
i programvaran.
SVWW
Utskriftsmetoder i Windows
39
Sample