HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 50 of 150)

Languages: Swedish
Pages:150
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 50 of 150
5.
Välj den kategori med papperstyper som bäst
motsvarar det aktuella papperet.
6.
Välj alternativet för den papperstyp som du
använder och klicka sedan på
OK
.
Skriva ut den första eller den sista sidan på ett annat papper
(Windows)
1.
Välj alternativet
Skriv ut
i programvaran.
38
Kapitel 3
Skriv ut
SVWW
Sample