HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 46 of 150)

Languages: Swedish
Pages:150
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 46 of 150
5.
Ta ut den utskrivna bunten i utmatningsfacket
och placera den, med samma orientering, i
fack 1 med den skrivna sidan vänd nedåt och
överkanten in mot produkten.
6.
På kontrollpanelen trycker du på knappen
OK
när du vill skriva ut den andra sidan.
Skriva ut flera sidor per ark i Windows
1.
Klicka på
Skriv ut
i menyn
Arkiv
i
programmet.
2.
Markera skrivaren och klicka på
Egenskaper
eller
Inställningar
.
34
Kapitel 3
Skriv ut
SVWW
Sample