HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 41 of 150)

Languages: Swedish
Pages:150
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 41 of 150
Skapa en utskriftsgenväg (Windows)
1.
Välj alternativet
Skriv ut
i programvaran.
2.
Välj skrivaren och klicka på
Egenskaper
eller
Inställningar
.
3.
Klicka på fliken
Genvägar
.
4.
Välj en befintlig genväg som bas.
OBS!
Välj alltid en genväg innan du justerar
någon av inställningarna på höger sida av
skärmen. Om du justerar inställningarna och
sedan väljer en genväg, eller om du väljer en
annan genväg, försvinner alla justeringarna.
SVWW
Utskriftsmetoder i Windows
29
Sample