HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 4 of 150)

Languages: Swedish
Pages:150
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 4 of 150
Copyright och licens
© 2014 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Det är förbjudet att reproducera, ändra eller
översätta den här handboken utan
föregående skriftligt medgivande, förutom i
den utsträckning som upphovsrättslagen
tillåter.
Den här informationen kan ändras utan
föregående meddelande.
De enda garantierna för HP-produkterna och
-tjänsterna fastställs i de uttryckliga garantier
som medföljer produkterna och tjänsterna.
Inget i detta dokument ska tolkas som att det
utgör en ytterligare garanti. HP kan inte
hållas ansvarigt för tekniska fel, korrekturfel
eller utelämnanden i dokumentet.
Edition 1, 9/2014
Artikelnummer: CF270-91033
Varumärken
Adobe
®
, Acrobat
®
och PostScript
®
är
varumärken som tillhör Adobe Systems
Incorporated.
Apple och Apple-logotypen är varumärken
som tillhör Apple Computer, Inc. och är
registrerade i USA och andra länder/
regioner. iPod är ett varumärke som tillhör
Apple Computer, Inc. iPod får endast
kopieras lagenligt eller med tillstånd från
rättighetsinnehavaren. Stjäl inte musik.
Bluetooth är ett varumärke som ägs av
innehavaren och används av Hewlett-
Packard Company under licens.
Java™ är ett varumärke i USA och tillhör
Sun Microsystems, Inc.
Microsoft®, Windows®, Windows® XP och
Windows Vista® är amerikanska
registrerade varumärken som tillhör
Microsoft Corporation.
UNIX
®
är ett registrerat varumärke som
tillhör The Open Group.
Sample