HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 38 of 150)

Languages: Swedish
Pages:150
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 38 of 150
Ändra utskriftsinställningar (Mac OS X)
Prioritet för ändringar i utskriftsinställningarna
Ändringar i utskriftsinställningarna får olika prioritet, beroende på var ändringarna görs:
OBS!
Namnen på kommandon och dialogrutor kan variera, beroende på vilket program du
använder.
Dialogrutan Utskriftsformat
: Klicka på
Utskriftsformat
eller motsvarande kommando i
menyn
Arkiv
i det program du använder, när du vill öppna den här dialogrutan. Inställningar
som ändras här åsidosätter ändringar som görs på andra ställen.
Dialogrutan Skriv ut
: Klicka på
Skriv ut
,
Utskriftsformat
eller motsvarande kommando på
menyn
Arkiv
i det program du använder, när du vill öppna den här dialogrutan. Inställningar
som du ändrar i dialogrutan
Skriv ut
har lägre prioritet och åsidosätter
inte
ändringar som görs i
dialogrutan
Utskriftsformat
.
Standardinställningar i skrivardrivrutinen
: Standardinställningarna i skrivardrivrutinen
bestämmer vilka inställningar som ska användas i alla utskriftsjobb,
om du inte
ändrar
inställningarna i någon av dialogrutorna
Utskriftsformat
eller
Skriv ut
.
Skrivarinställningar på kontrollpanelen
: De inställningar som ändras på skrivarens
kontrollpanel har lägre prioritet än ändringar som görs någon annanstans.
Ändra inställningarna för alla utskrifter tills programmet stängs
1.
Klicka på alternativet
Utskrift
på menyn
Fil
.
2.
Välj produkten på menyn
Skrivare
.
3.
Ändra valfria inställningar i listrutan.
Ändra standardinställningarna för alla utskriftsjobb
1.
Klicka på alternativet
Utskrift
på menyn
Fil
.
2.
Välj produkten på menyn
Skrivare
.
3.
Ändra valfria inställningar i listrutan.
4.
Klicka på alternativet
Spara som...
i menyn
Förinställningar
och ange namnet på
förinställningen.
Inställningarna sparas i menyn
Förinställningar
. Vill du använda de nya inställningarna väljer du
det sparade förinställda alternativet varje gång du öppnar ett program och skriver ut.
26
Kapitel 3
Skriv ut
SVWW
Sample