HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 36 of 150)

Languages: Swedish
Pages:150
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 36 of 150
Ändra utskriftsinställningar (Windows)
Prioritet för ändringar i utskriftsinställningarna
Ändringar i utskriftsinställningarna får olika prioritet, beroende på var ändringarna görs:
OBS!
Namnen på kommandon och dialogrutor kan variera, beroende på vilket program du
använder.
Dialogrutan Utskriftsformat
: Klicka på
Utskriftsformat
eller motsvarande kommando på
menyn
Arkiv
i det program du använder, när du vill öppna den här dialogrutan. Inställningar
som du ändrar här åsidosätter ändringar som görs på andra ställen.
Dialogrutan Skriv ut
: Klicka på
Skriv ut
,
Utskriftsformat
eller motsvarande kommando i
menyn
Arkiv
i det program du använder, när du vill öppna den här dialogrutan. Inställningar
som du ändrar i dialogrutan
Skriv ut
har lägre prioritet och åsidosätter i allmänhet inte
ändringar som görs i dialogrutan
Utskriftsformat
.
Dialogrutan Egenskaper för skrivare (skrivardrivrutinen)
: Klicka på
Egenskaper
i
dialogrutan
Skriv ut
när du vill öppna skrivardrivrutinen. De inställningar du gör i dialogrutan
Egenskaper för skrivare
påverkar i allmänhet inte de inställningar som har gjorts på annat
håll i skrivarprogramvaran. Du kan ändra de flesta av skrivarinställningarna här.
Skrivardrivrutinens standardinställningar
: Skrivardrivrutinens standardinställningar avgör
vilka inställningar som används i alla utskriftsjobb,
om inte
inställningarna ändras i dialogrutan
Utskriftsformat
,
Skriv ut
eller
Egenskaper för skrivare
.
Skrivarinställningar på kontrollpanelen
: De inställningar som ändras på skrivarens
kontrollpanel har lägre prioritet än ändringar som görs någon annanstans.
Ändra inställningarna för alla utskrifter tills programmet stängs
1.
Välj alternativet
Skriv ut
i programvaran.
2.
Markera drivrutinen och klicka på
Egenskaper
eller
Inställningar
.
Ändra standardinställningarna för alla utskriftsjobb
1.
Windows XP, Windows Server 2003 och Windows Server 2008 (när
standardvyn för Startmenyn används)
: Klicka på
Start
och klicka sedan på
Skrivare
och fax
.
Windows XP, Windows Server 2003 och Windows Server 2008 (när den
klassiska vyn för Startmenyn används)
: Klicka på
Start
, sedan på
Inställningar
och
därefter på
Skrivare
.
Windows Vista
: Klicka på
Start
, klicka på
Kontrollpanelen
och gå till kategorin med
Maskinvara och ljud
. Klicka på
Skrivare
.
Windows 7
: Klicka på
Start
och sedan på
Enheter och skrivare
.
2.
Högerklicka på drivrutinsikonen och välj
Utskriftsinställningar
.
24
Kapitel 3
Skriv ut
SVWW
Sample