HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 34 of 150)

Languages: Swedish
Pages:150
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 34 of 150
Skrivardrivrutiner som stöds (Windows)
Skrivardrivrutiner ger dig tillgång till produktens funktioner och låter datorn kommunicera med
produkten (genom att använda ett skrivarspråk). Mer information om ytterligare programvara och språk
finns i installationsanvisningarna och på cd-skivan som följer med skrivaren.
Beskrivning av HP PCL 6-drivrutin
Installeras automatiskt när produktens programvara installeras
Ingår som standarddrivrutin
Rekommenderas för utskrifter i alla Windows-miljöer som stöds
Ger bäst hastighet, utskriftskvalitet och stöd av produktens funktioner för de flesta användare
Särskilt utvecklat för GDI (Windows Graphic Device Interface) som ger bästa hastighet i Windows-
miljöer
Är eventuellt inte fullt kompatibel med tredjepartsprogram och anpassade program som baseras
på PCL 5
Beskrivning av drivrutinen HP UPD PS
Tillgänglig för hämtning från webben på
www.hp.com/
support/ljm401series
Rekommenderas för utskrift med Adobe
®
-program eller andra grafikintensiva program
Stöder utskrift av PostScript-emulering och PostScript-flashteckensnitt
Beskrivning av drivrutinen HP UPD PCL 5
Tillgänglig för hämtning från webben på
www.hp.com/
support/ljm401series
Kompatibelt med tidigare PCL-versioner och äldre HP LaserJet-produkter
Det bästa valet för utskrift från tredjepartsprogram och anpassade program
Särskilt utformad för användning i Windows-miljöer på företag som behöver en och samma
drivrutin till flera skrivarmodeller
Rekommenderas vid utskrift till flera skrivarmodeller från en mobil Windows-dator
Beskrivning av drivrutinen HP UPD PCL 6
Tillgänglig för hämtning från webben på
www.hp.com/
support/ljm401series
Rekommenderas för utskrifter i alla Windows-miljöer som stöds
Ger bäst hastighet, utskriftskvalitet och stöd av produktens funktioner för de flesta användare
22
Kapitel 3
Skriv ut
SVWW
Sample