HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 31 of 150)

Languages: Swedish
Pages:150
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 31 of 150
2.
Öppna pappersledarna för längd och bredd
genom att trycka de blå flikarna utåt.
3.
Om du ska fylla på papper av storlek Legal
förlänger du facket genom att trycka
frigöringsknappen på baksidan inåt och sedan
dra ut fackets baksida.
OBS!
När du har fyllt på med papper i
formatet Legal sticker facket ut cirka 70 mm
från produktens baksida.
4.
Placera papperet i facket och se till att det
ligger plant i alla fyra hörnen. Skjut
pappersledarna för längd och bredd så att de
ligger mot pappersbunten.
SVWW
Fylla på inmatningsfacken
19
Sample