HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 30 of 150)

Languages: Swedish
Pages:150
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 30 of 150
5.
Tryck ner papperet och kontrollera att
pappersbunten inte är högre än gränsflikarna
på den högra sidan och baksidan av facket.
6.
Skjut in facket i enheten.
Fyll på extrafack 3
1.
Dra ut facket ur skrivaren
18
Kapitel 2
Pappersfack
SVWW
Sample