HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 28 of 150)

Languages: Swedish
Pages:150
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 28 of 150
3.
Placera ett pappersark i fack 1 och skjut
pappersledarna så att de ligger mot arken.
4.
Lägg pappersbunten så långt in i facket som
det går.
Fylla på fack 2
1.
Dra ut facket ur skrivaren
16
Kapitel 2
Pappersfack
SVWW
Sample