HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 27 of 150)

Languages: Swedish
Pages:150
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 27 of 150
Fylla på inmatningsfacken
Fylla på fack 1
1.
Öppna fack 1 och dra ut facket ur facket.
2.
Om du använder långt papper viker du ut
förlängningsdelen så att arket hålls på plats i
facket.
SVWW
Fylla på inmatningsfacken
15
Sample