HP LaserJet Pro 400 M401 user manual download (Page 26 of 150)

Languages: Swedish
Pages:150
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 26 of 150
Hanterade papperstyper
En fullständig lista över HP-papper som den produkten stöder finns på
www.hp.com/
support/
ljm401series
.
Papperstyp
(kontrollpanelen)
Papperstyp
(skrivardrivrutinen)
Fack 1
Fack 2
Extra Fack 3
för 500 ark
Duplexenhet
(endast
modeller för
dubbelsidig
utskrift)
VANLIGT 75–95 G
Vanligt
HP EcoSMART Lite
HP EcoSMART Lite
LÄTT 60-74 g/m2
Lätt 60-74 g
MEDELVIKT 96–110 G
Mellanvikt
TUNGT 111–130 G
Tungt 111–130g
EXTRA TUNGT 131–175 G
Extra tungt 131–175g
OH-FILM
OH-film för monokrom
laser
ETIKETTER
Etiketter
BREVPAPPER
Brevpapper
FÖRTRYCKT
Förtryckt
HÅLAT
Hålat
FÄRGAT
Färgat
GROVT
Grovt
FINPAPPER
Finpapper
RETURPAPPER
Returpapper
KUVERT
Kuvert
14
Kapitel 2
Pappersfack
SVWW
Sample